CENTRUL DE DREPT PUBLIC ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

ECHIPA C.D.P.S.A.

DIRECTOR
Prof. Univ. Dr. Emil Bălan

SECRETAR ȘTIINȚIFIC CDPSA
-

ECHIPA
-