CENTRUL DE DREPT PUBLIC ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

ISTORIC C.D.P.S.A.

Centrul de Drept Public și Științe Administrative (CDPSA) a fost fondat de echipa de cercetare compusă din dr. Cristi Iftene, dr. Dragoș Troanță R. Turculeanu, dr. Gabriela Varia și dr. Marius Văcărelu, coordonată de Prof. univ. Dr. Emil Bălan.

Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (C.D.P.S.A.) a fost organizat şi funcţionează în temeiul Deciziei Rectorului SNSPA nr. 11/05.02.2008, emisă potrivit Hotărârii Senatului SNSPA din 4 februarie 2008.

Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative (C.D.P.S.A.) a fost organizat și funcționează în baza Regulamentului CDPSA, regulament adoptat de Consiliul de Administrație SNSPA prin Decizia nr. 1440 din 24 iulie 2014.